Prawo umów

Opracowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy w obrocie gospodarczym, doradzając Klientom najkorzystniejsze rozwiązania, przy uwzględnieniu profilu działalności.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami, jak również w sporach sądowych i postępowaniach arbitrażowych.