Prawo konkerencji

Zapewniamy doradztwo w zakresie praktyk ograniczających konkurencję, nadużywania pozycji dominującej oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, jak również w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji.