Prawo karne

Świadczymy wszechstronną pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przestępczością gospodarczą i prawem karnym skarbowym.

 

Reprezentujemy naszych Klientów we wszystkich stadiach postępowania karnego. Zapewniamy wsparcie prawne poprzez udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego na każdym etapie postępowania.