Porady prawne online

Oferujemy możliwość skorzystania z porad prawnych online. Dotyczy to podstawowych porad prawnych opartych o nieskomplikowany stan faktyczny. W tym celu należy skorzystać z kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej i wystosować zapytanie. Następnie wskażemy Państwu koszt usługi oraz numer rachunku bankowego, celem uregulowania należności za usługę. Porada zostanie przesłana na podany adres poczty elektronicznej do 48 godzin od wpływu wynagrodzenia na konto bankowe.